Inrätt monterar beställd inredning till kontor och andra
arbetsplatser. Vi mellanlagrar inredning och renoverar dina
lokaler efter dina behov.
Våra kunniga montörer erbjuder dig:
MONTERING    FLYTTNING  •  MATTLÄGGNING
MÅLNING  •  El-ARBETEN
INRÄTT är ett företag för
Inredningsmontage och mellanlagring.

Vi mellanlagrar de produkter som sedan levereras till slutkund
för montage på överenskommen tid. Arbetet utförs under
löpande kommunikation med Er för bästa resultat.

Vi informerar Er om de lösningar som vi finner bäst.
Vår målsättning är att göra slutkunden så nöjd att
både Ni och vi fortsättningsvis kan ha ett givande samarbete.